Bảng giá chung Lẻ Nội Đia

Đơn vị tính: VND
STT Tên Tour Ngày khởi hành Hạng vé Giá vé Phụ thu Đặt Vé
Giá tour Phương tiện Phòng đơn
00001 ND_001 (3 Ngày-2 Đêm)
Hòn Sơn - Biển Rừng Phương Nam
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00003 ND_003 (3 Ngày-2 Đêm)
Tà Đùng - Buôn Mê Thuột 3n2d
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00004 ND_004 (3 Ngày-2 Đêm)
Ninh Chữ - Bình Hưng - Hang Rái 3n2đ
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00005 ND_005 (2 Ngày-1 Đêm)
Tiền Giang - Sa Đéc - Cần Thơ 2n1d
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00006 ND_006 (2 Ngày-1 Đêm)
Tà Đùng - Gia Nghĩa - Bình Phước 2n1đ
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00009 ND_009 (3 Ngày-2 Đêm)
Đà Lạt - Thành Phố Ngàn Hoa
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00010 ND_010 (3 Ngày-2 Đêm)
Phú Quốc 3n2d
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
00011 ND_011 (4 Ngày-3 Đêm)
Phú Quốc 4n3d
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0100 NÐ_100 (2 Ngày-1 Đêm)
Hạ Long Ngủ Trên Tàu 2n1d Hàng Ngày
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0101 NÐ_101 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Sapa Thị Trấn Mờ Sương 4n3d Thứ 7 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0103 NÐ_103 (2 Ngày-1 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 2n1d Thứ 6 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0104 NÐ_104 (4 Ngày-3 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long 4n3d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0105 NÐ_105 (5 Ngày-4 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Yên Tử - Hà Nội - Chùa Hương 5n4đ Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0106 NÐ_106 (6 Ngày-5 Đêm)
Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sa Pa - Hà Nội 6n5d Thứ 5 Hàng Tuần
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0110 ND_110 (2 Ngày-1 Đêm)
Tây Ninh - Viên Ngọc Xanh Miền Nam
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0111 ND_111 (1 Ngày-0 Đêm)
Tây Ninh - Chinh Phục Nóc Nhà Nam Bộ
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0112 ND_112 (1 Ngày-0 Đêm)
Tây Ninh - Vừa Lạ Vừa Quen
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
0113 ND_113 (1 Ngày-0 Đêm)
Tây Ninh - Hành Trình Về Nguồn
Đi, về: Xe
 
Đã bao gồm 0
Đặt Vé
  • 1

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU